نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر مهدی ستوده [کلیه و مجاری ادراری] 17 23
دکتر مهدی مهرابی [داخلی] 32 18
هوشنگ دیبامهر [ارتوپد] اتمام نوبت 40
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
حمید خلیلیان [کودکان و نوزادان] 22 48
سمیراء حسن خانی [زنان و زایمان] اتمام نوبت 60
نسرین سادات میرطلایی [داخلی] 32 18