نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر علیرضا صفایی [جراح گوش و حلق و بینی] اتمام نوبت 18
دکتر مهدی ستوده [کلیه و مجاری ادراری] 9 21
محمد رضا زندی [مغز و اعصاب] اتمام نوبت 25
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
سمیراء حسن خانی [زنان و زایمان] اتمام نوبت 50
نسرین سادات میرطلایی [داخلی] 13 27
حسین علیزاده [ارتوپد] 33 27
سارا جهانیان [چشم پزشک] اتمام نوبت 29