نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر شهمرادی [زنان و زایمان] اتمام نوبت 30
نسرین سادات میرطلایی [داخلی] 39 1
حسین علیزاده [ارتوپد] 39 1