نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر محمد مهدی عراقی [آسم آلرژی وایمونولوژی] 30 17
دکتر اصفهانی [چشم] 2 49
دکتر بهروز زراسوند [جراح مغز و اعصاب] 27 23
دکتر محقق [قلب وعروق] 1 19
دکتر پیام [قلب وعروق] 3 22
دکتر مژده کرجی [عفونی] 50 0
دکتر موذن [عفونی] 37 8
دکتر خواجه رضایی [بیماریهای داخلی] 36 34
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر کریمی [غدد و متابولیسم] 1 29
دکتر پریدار [گوارش وکبد] 1 19
دکتر رجایی پور [جراح کلیه و مجاری ادراری] اتمام نوبت 30
دکترعابس احمدی جزی [کودکان و نوزادان] 28 22
دکتر اسدی نیا [بیهوشی] 10 10
دکتر مهدی هاشمی [ جراح عمومی] 40 0
دکتر امیر شیرعلی [ جراح عمومی] 34 16
دکتر سید روزبه علوی [ جراح عمومی] اتمام نوبت 15
دکتر حاجیوندی [ارتوپدی] 3 17