نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر کلانتریان [فوق تخصص بیماریهای کلیه] 15 10
دکتر طهماسبیان [داخلی] اتمام نوبت 4
دکتر اصفهانی [چشم] 60 20
دکتر کاظمی [مغز واعصاب] 24 1
دکتر پیام [قلب وعروق] اتمام نوبت 25
دکتر موذن [عفونی] 23 2
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر کریمی [غدد و متابولیسم] 1 24
دکتر پریدار [گوارش وکبد] 1 49
دکتر رجایی پور [جراح کلیه و مجاری ادراری] 53 17
دکتر کلاهچی [اطفال] 120 0
دکتر اسدی نیا [بیهوشی] 15 5
دکتر حاجیوندی [ارتوپدی] 6 49