کلینیک ویژه افشار دزفول
بلوار 45 متری
مرکز بهداشتی شماره 1
خ انقلاب روبروي آموزش وپرورش - 6461796970
آزمايشگاه مركزي
بلوارجمهوري اسلامي فلكه موشك روبروي پمپ بنزين - 6461153794
آزمايشگاه طب كار
كوي آزادگان جنب اداره محيط زيست
کلینیک تخصصی و فوق تخصص شوش
شوش - کلینیک تخصصی و فوق تخصص شوش